top of page

Remediacja ex - situ

Oferujemy kompleksową obsługę procesu remediacji środowiska gruntowo - wodnego metodą ex - situ. 
Posiadamy własny sprzęt, transport, płytę remediacyjną oraz instalację do usuwania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi (benzyny, oleje) oraz metalami ciężkimi z gruntu.

 

Realizujemy projekty remediacyjne na terenach:

- zarówno czynnych jak i wyłączonych z użytkowania zakładów przemysłowych;
- obiektów baz paliw;
- nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub magazynową.
 

bottom of page