top of page

Przetwarzanie odpadów

Oferujemy usługi w zakresie zagospodarowania odpadów, zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi. W szczególności specjalizujemy się w zagospodarowaniu zanieczyszczonych gruntów, które poddajemy zabiegom biotechnologicznym (bioremediacja) na specjalnie do tego celu przygotowanych poletkach bioremediacyjnych. Proces bioremediacji prowadzony jest dla każdej partii zanieczyszczonego gruntu odrębnie, metodami biostymulacji i bioaugmentacji, w celu zapewnienia optymalnych warunków prowadzenia procesu oraz maksymalnej redukcji zanieczyszczeń.

 

Nasze decyzje do pobrania:

- decyzja w sprawie zezwolenia na odzysk odpadów - tutaj!

- decyzja w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów - tutaj!

 

Nasze poletko remediacyjne znajduje się w Kutnie przy ul. Majdany 10a

bottom of page