top of page

Ochrona Środowiska

Świadczymy następujące usługi w ramach ochrony środowiska naturalnego:

- sporządzanie raportów środowiskowych;
- akredytowany pobór prób wód podziemnych i gruntów;
- analizy chemiczne gruntu i wody;
- monitoring środowiska;
- projekty prac remediacyjnych;

- remediacja ex - situ
- doradztwo w zakresie środowiskowym i odpadowym.

Kotwica 1
bottom of page