top of page

Due diligence

Wykonujemy profesjonalne audyty środowiskowe. Swoje projekty audytowe opieramy o wytyczne Standard Practice for Environmental Site Assessments opracowane przez organizację ASTM International (American Society for Testing and Materials).

 

W trakcie audytów swoją ocenę środowiskową dzielimy na 3 fazy:

 

Faza I - obejmuje przegląd dostępnych materiałów dotyczących nieruchomości oraz przeprowadzenie wizji terenowej
Faza II - skupia sie na zagrożeniach, które stwierdzono w raporcie z Fazy I. Na tym etapie Klient otrzymuje raport potwierdzony badaniami o stanie jakości środowiska
Faza III - obejmuje zabiegi mające na celu opracowanie szczegółowych strategii działań, oszacowanie kosztów związanych z poprawą stanu aktualnego lub doprowadzenie terenu do stanu, w którym spełni on wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska.
 

bottom of page